F4 A1 F8 FB 20 C6 48 BF 863 A 8 F7 BB3 B54 DE2 1 105 c

Enkele inspirerende voorbeelden van interface ontwerp (of UI-ontwerp).